Từ khóa: Bệnh apv trên gà có nguy hiểm không và cách chữa trị ra sao?