Từ khóa: Bệnh bạch lỵ ở gia cầm và cách chữa trị hiệu quả nhất