Từ khóa: Bệnh canibalizm – Căn bệnh gây hại cho việc nuôi gà