Từ khóa: Bệnh thương hàn ở gà và những lưu ý chủ nuôi cần nhớ