Từ khóa: Chế độ dinh dưỡng trong cách nuôi gà chọi của người Thái Lan