Từ khóa: Chế độ dinh dưỡng và kỹ thuật nuôi gà Jersey khổng lồ