Từ khóa: Chim trĩ đỏ – Giống chim chọi mới đẳng cấp trong thi đấu