Từ khóa: Có nên nuôi gà Albany và chọn giống gà này để thi đấu?