Từ khóa: Cung cấp loại thực phẩm nào để bổ sung vitamin B1 cho gà