Từ khóa: Gà Albany – Chiến binh dũng mãnh bậc nhất