Từ khóa: Gà Altsteirer – Giống gà nội địa của Áo cần được bảo tồn