Từ khóa: Gà Asil – Giống gà mạnh mẽ và lâu đời nhất hiện nay