Từ khóa: Gà Brabanter – Đặc điểm nhận dạng giống gà lai Hà Lan