Từ khóa: Gà Chíp là gì và đặc điểm nhận dạng chuẩn chọn gà thuần chủng