Từ khóa: Gà chọi bị ngộ độc và cách điều trị sao cho hiệu quả