Từ khóa: Gà chọi bị viêm phổi phải xử lý thế nào? Nên dùng thuốc gì?