Từ khóa: Gà chọi ô mơ chân vàng và những đặc điểm nhận dạng cực chuẩn