Từ khóa: Gà Dominique – Hậu duệ lẫy lừng vang danh có gốc Hoa Kỳ