Từ khóa: Gà đuôi dài Nhật Bản – Quốc bảo nơi xứ sở hoa anh đào