Từ khóa: Gà hồ đông tảo – Giống gà lai mang ưu điểm vượt trội từ thế hệ F1