Từ khóa: Gà nòi Sông Vệ – Giống gà nổi tiếng tại Việt Nam