Từ khóa: Gà rừng ! một giống gà mang lại hiệu quả kinh tế cao