Từ khóa: Kỹ thuật tốt nhất để tắm cho gà đá là sử dụng phương pháp tắm khô.